Rådsområde samferdsel

Rådsområdet samferdsel har oppgaver innen mobilitet, vei, veipakker, kollektivtransport, luftfart- /infrastruktur, sjøtransport/ferge/havn og bredbånd.

Administrativ ledelse, avdelinger og seksjoner

Avdeling for drift og vedlikehold

 • Avdelingssjef Trond Holtvedt
 • Seksjon Nord (Romerike, Jevnaker, Lunner): seksjonsleder Marita Birkeland
 • Seksjon Sør (Østfold, Follo): seksjonsleder Arne Bjørklund
 • Seksjon Vest (Buskerud, Asker, Bærum, Svelvik): seksjonsleder Bjørn Nyhus  

Avdeling for mobilitet og samfunn

 • Avdelingssjef Gro Ryghseter Solberg 
 • Seksjon framtidens transporter: seksjonsleder Hanne Botten
 • Seksjon mobilitet: seksjonsleder Anne Line Nydal Berglia
 • Seksjon virksomhetsstyring: seksjonsleder Morten Rannem

Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning

 • Avdelingssjef Thomas Tvedt
 • Seksjon Nord, (Romerike, Jevnaker, Lunner): seksjonsleder Jon-Terje Bekken
 • Seksjon Sør, (Østfold, Follo): seksjonsleder Nina Merethe Hanssen
 • Seksjon Vest (Buskerud, Asker, Bærum og Svelvik): seksjonsleder Inger Marie Holst

Avdeling for utbygging

 • Avdelingssjef Elisabeth Bechmann
 • Prosjekt 1: prosjektleder Tore Veum
 • Prosjekt 2: prosjektleder Arne-Rino Bergli
 • Prosjekt 3: prosjektleder Maren Lyngø Einvik
 • Prosjekt 4: prosjektleder Ole Kristian Krogh
 • Prosjekt 5: prosjektleder Anders Mjell
 • Prosjekt 6: prosjektleder  Sigurd Velken
 • Prosjekt 7: prosjektleder Andreu Barrufet

Fagavdelingen

 • Avdelingssjef Elin Ødegård
 • Seksjon grunnerverv og geomatikk: seksjonsleder Eirik Wannebo
 • Seksjon trafikk og miljø: seksjonsleder Stine Mari Byfuglien
 • Seksjon for vei- og geofag: Seksjonsleder Beenash Shahzadi

Alle ansatte

Rådsområdet har oppgaver knyttet til: 

Utvikling og vedlikehold av fylkesveier, som blant annet tidligere har blitt ivaretatt av sams veiadministrasjon i Statens vegvesen.

Rådsområdet finansieres blant annet av bypakker som har mål om å kutte utslipp og styrke kollektiv, sykkel og gange. Rådsområdet arbeider med strategisk planlegging og organisering av kollektivtrafikken og samarbeider med nasjonale myndigheter om togtilbudet.

Rådsområdet bidrar til utvikling av transportløsninger som er tilpasset for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og forvalter transportløyver.

Til toppen