Rådsområde utdanning og kompetanse

Rådsområdet har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift, videregående opplæring for voksne, fagskole, folkehøyskole, opplæring i institusjon og kriminalomsorg, karriereveiledning, oppfølgingstjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste.

Administrativ ledelse, avdelinger, seksjoner og områder

Avdeling for kompetanseutvikling

 • Avdelingsdirektør for kompetanseutvikling: Jan-Helge Atterås
 • Seksjon for fag- og yrkesopplæring: seksjonsleder Olav F. Horne
 • Seksjon for kompetanse- og skoleutvikling: seksjonsleder Bengt Jacobsen
 • Seksjon for regional kompetanseutvikling og samhandling: seksjonsleder Gerd-Mette Drabløs
 • Seksjon for voksenopplæring og karriereveiledning: seksjonsleder Bjørn Magnus Johansen

Avdeling for forvaltningsutvikling

 • Avdelingsdirektør for forvaltningsutvikling: Stein Morten Øen
 • Seksjon for eksamen og dokumentasjon: seksjonsleder Janne Sørensen
 • Seksjon for inntak og dimensjonering: seksjonsleder Hilde Dahlberg
 • Seksjon for skolebygg: seksjonsleder Mona Øksnes 
 • Seksjon for skoleforvaltning: seksjonsleder Beate Børja 
 • Seksjon for skolestruktur: seksjonsleder Ingunn Øglænd Nordvold
 • Seksjon for statistikk, analyse, system og administrativ støtte: seksjonsleder Johnny Holm

Område midt

Område nord       

Område sør/vest 

Område sør/øst

Alle ansatte

Rådsområde utdanning og kompetanse har ansvar for:

 • videregående opplæring i skole
 • videregående opplæring i bedrift
 • videregående opplæring for voksne  
 • opplæring av grunnskoleelever i sosiale og medisinske institusjoner samt innenfor kriminalomsorgen
 • fagskoleutdanning
 • folkehøyskoletilbud
 • oppfølgingstjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, karriereveiledning og andre pedagogiske støttetjenester
 • tilbud til ungdom i målgruppen som er utenfor videregående opplæring
Til toppen