Logo og grafisk profil

Viken fylkeskommunes profilhåndbok består av grafiske designelementer som logo, farger, typografi, grafikk og bilder. 

Bruken av designmanualen skal bygge på universell utforming, og den grafiske profilen skal gi rom for fleksibilitet og mangfold innenfor klare felles rammer. Den skal være motiverende å bruke og enkel å følge.

Alle grafiske designere, trykkerier og andre som utarbeider grafisk materiell for Viken fylkeskommune og underliggende virksomheter, skal forholde seg til retningslinjene og reglene, slik at vi framstår som en helhetlig virksomhet på alle flater.