Viken-modellen - seriøsitetskrav til leverandører

Viken-modellen gjelder generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men flere krav er særlig rettet mot bygg- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen. Virkeområde er regulert under hvert krav i modellen

Gjelder alle

Målet med Viken-modellen er å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet. 

Se hele Viken-modellen - et anstendig arbeidsliv

Viken-modellen består av 20 bestemmelser som skal sikre:  

Helse, miljø og sikkerhet  

 • HMS-kort  
 • Internkontroll og SHA  
 • Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring  

Ryddige arbeidsforhold  

 • Krav om bruk av fast ansatte og stillingsandel  
 • Bruk av underentreprenører / begrensing i antall ledd underleverandører  
 • Innleid arbeidskraft  
 • Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
 • Mannskapslister og innsyn i oversiktslister  
 • Åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger  

Kvalitet på arbeid, utdannelse og rekruttering   

 • Faglærte håndverkere  
 • Lærlinger  

Hvit økonomi  

 • Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontantbetaling  
 • Krav om betaling av lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til bank  
 • Rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)  
 • Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser  

Dokumentasjon av betalt skatt og avgifter, forsikringer og andre formelle krav  

 • Pliktig medlemskap i leverandørregister (eks StartBANK)  

Organisasjonsfrihet  

 • Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (LOs kjernekonvensjoner 87 og 98)  

Overholdelse av bestemmelsene  

 • Mislighold av kontraktbestemmelser - konsekvenser  
 • Revisjon fra oppdragsgiver eller ekstern revisor  
 • Brudd på konkurranselovgivning  
Til toppen