Postliste og innsyn

Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen.

Hvordan få innsyn?

For å få innsyn i løpende saker og saker som ikke er eldre enn tre måneder,  kan du søke opp saken i postlisten og bestille innsyn i saken.

Fylkeskommunens postlister

Annen offentlig og/eller historisk dokumentasjon

Ønsker du innsyn i dokumenter fra Viken-prosjektet eller fra tidligere Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune, kan du fylle ut skjemaet under. Se også tidligere politiske saker og dokumenter her.

Innsyn i dine opplysninger eller andre rettigheter etter personvernregelverket (GDPR) 

Vil du benytte deg av retten personvernregelverket gir deg til å få vite hva slags opplysninger vi behandler om deg eller du vil utøve noen de andre rettighetene du har etter personvernregelverket, kan du fylle ut skjemaet under.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Det mest vanlige er innsynskrav etter offentlighetsloven, hvor regelen er at Viken fylkeskommune normalt skal gi deg svar innen fem arbeidsdager.

Hvor lang tid det tar avhenger av hva slags materiale du ber om, hvor mye du ber om, og hvilke regler for frister som gjelder for ditt innsynskrav. Ber du om innsyn i gamle dokumenter på fjernlager, eller innsyn i mye materiale, kan det ta lengre tid.

Hvem kan be om innsyn?

Alle har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Publikum har også rett til å være til stede under møter i folkevalgte organer.

Hva gir fylkeskommunen ikke innsyn i?

Unntak fra innsynsretten må begrunnes med en lovhjemmel. Det mest vanlige grunnen til å ikke gi innsyn er taushetsplikten eller at det er snakk om et internt dokument.

I Viken fylkeskommune praktiserer vi såkalt «meroffentlighet». Det betyr at selv om man har en unntakshjemmel og kan unnta et dokument eller en informasjon, skal man likevel vurdere om dokumentet eller informasjonen skal offentliggjøres.

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke elevmapper og personalmapper en del av den offentlige postlisten. 

Lover og regler

Til toppen