Postliste

Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen.

Postliste

Her finner du fylkeskommunens postlister

Be om innsyn

Du kan be om innsyn i dokumenter eller saker ved å kontakte oss på post@viken.no, telefon 32 30 00 00 eller via funksjonen «Bestill innsyn via skjema» i postlisten.

Postlisten legges vanligvis ut to dager etter postregistrering. 

Hva publiserer vi ikke?

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke elevmapper og personalmapper en del av den offentlige postlisten. For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene, ta kontakt.

Ønsker du innsyn i postlister fra Viken-prosjektet eller fra tidligere Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune, ta kontakt.

Innsyn i tannhelsejournalen din

Les mer om hvordan du ber om innsyn i tannhelsejournalen din

Alle kan be om innsyn

Offentlighet og åpenhet omfatter mer enn at publikum gis internettilgang til postjournalene. Alle har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Publikum har også rett til å være til stede under møter i folkevalgte organer.

Unntak fra innsynsretten må begrunnes med en lovhjemmel. I Viken fylkeskommune praktiserer vi såkalt «meroffentlighet». Det betyr at selv om man har en unntakshjemmel og kan unnta et dokument, eller en informasjon, skal man likevel vurdere om dokumentet eller informasjonen skal offentliggjøres.

Til toppen