Utredning og tidsplan

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 

Fylkesrådet i Viken har hele tiden styrt på en plattform der det er klart at de skal legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken, så snart den nye regjeringsplattformen åpnet for dette. Nå er dette arbeidet i gang.

Les mer om utredningen og tidsplan

FNs bærekraftsmål

 • 26.10.2021 Kart over alle kommuner i Viken.

  Ønsker kommunenes innspill om eventuell Viken-oppdeling 

  Viken ber kommunene om å gjøre seg klar til å komme med sine synspunkter på saken om en fylkesoppdeling.
 • 14.10.2021

  Mandat for utredning vedtatt av fylkesrådet i Viken

  I går 13. oktober la den nye regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en...
 • 22.09.2021 Tonje Brenna

  Orienterte om Viken-prosessen 

  Etter at valget 2021 ga nytt flertall i Stortinget, vil fylkesrådet i tråd med plattformen gå i gang med å forberede en sak for fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken.
 • 14.10.2021

  Vikens framtid

  13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en...
Til toppen