Viken ber kommunene om å gjøre seg klar til å komme med sine synspunkter på saken om en fylkesoppdeling.

Stortingsbygget

I går 13. oktober la den nye regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. I dag vedtok fylkesrådet mandatet for den administrative utredningen som vil danne grunnlaget for saken som skal behandles i fylkestinget. 

Etter at valget 2021 ga nytt flertall i Stortinget, vil fylkesrådet i tråd med plattformen gå i gang med å forberede en sak for fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken. 

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 

Fylkesrådet i Viken har hele tiden styrt på en plattform der det er klart at de skal legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken, så snart den nye regjeringsplattformen åpnet for dette. Nå har dette arbeidet startet.

Til toppen