Ønsker kommunenes innspill om eventuell Viken-oppdeling 

Viken ber kommunene om å gjøre seg klar til å komme med sine synspunkter på saken om en fylkesoppdeling.

Informerer om kommende høring

16.-17. februar 2022 skal fylkestinget ta stilling til om det skal sendes søknad til Stortinget om oppdeling av Viken fylkeskommune. Det er derfor viktig at kommunene før den tid får sendt inn sine høringsinnspill til fylkesrådets innstilling og saksutredning. 

Viken fylkeskommune har nå sendt brev til alle Viken-kommunene og varslet om høringen, slik at kommunene er mest mulig forberedt til å sende inn innspill.  

-Det er knappe tidsfrister, og vi ønsker å gi tidlig informasjon om prosessen for fylkestingets behandling av saken, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. 

Høringsperioden vil bli i perioden 17. desember til 1. februar 2022. 

-Vi oppfordrer kommunene til å gjøre nødvendige egne forberedelser, når det gjelder saksbehandling og beslutningsprosess, for å kunne svare på denne høringen innenfor tidsrammen, sier fylkesrådslederen.  

Mandat for utredningen

Fylkesrådet har vedtatt et mandat for en utredning som vil danne grunnlaget utredning om Viken-oppdeling. Denne utredningen vil blant annet kartlegge konsekvenser knyttet til demokrati, økonomi, organisasjon, ansattes vilkår, innbyggernes tjenester og nye grenser. 

Til toppen