Vikens framtid

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 

Fylkesrådet i Viken har hele tiden styrt på en plattform der det er klart at de skal legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken, så snart den nye regjeringsplattformen åpnet for dette. Nå har dette arbeidet startet.

Torsdag 14.10 vedtok fylkesrådet mandatet for den administrative utredningen som vil danne grunnlaget for saken som skal behandles i fylkestinget. 

Denne utredningen vil blant annet kartlegge konsekvenser knyttet til økonomi, organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester. 

Det skal være en ryddig prosess der fylkestinget får en tydelig rolle og ansattes representanter, kommuner og andre viktige aktører får anledning til å uttale seg.

Det er planlagt følgende framdrift

 • Fylkesrådet forbereder en sak om oppløsning med en god og grundig faglig analyse av konsekvenser og muligheter ved en oppløsning. Det sørges for god medvirkning og tett dialog med de ansatte og deres organisasjoner. 
 • Når det faglige saksgrunnlaget er klart, vil fylkesrådet gjøre sin vurdering og innstille i saken.  
 • Saken sendes deretter til behandling i fylkestinget og dets komiteer. Dette vil trolig skje i januar 2022.
 • Parallelt med behandlingen av saken i fylkestingets komiteer gjennomføres en høringsrunde med kommunene i Viken, andre relevante samarbeidspartnere og interesserte.  
 • Saken behandles i fylkestinget i februar 2022. 
 • Dersom fylkestinget velger å sende en søknad om oppløsning, vil fylkesrådet sette i gang eget utredningsarbeid for å bidra inn i departementets utredning, og lage en hensiktsmessig organisering av arbeidet med oppløsning.  
 • Videre prosess etter dette vil avhenge av saksgang i Stortinget. 

Tidslinje for prosessen

Oktober 2021

Utredningsarbeidet starter

 • 14.10: Fylkesrådet bestiller saksutredning fra administrasjonen
 • 25.10: Informasjonsbrev sendes til kommunene med varsel om høring som kommer

November 2021

Utredningsarbeidet pågår

 • 01.11: Digitalt ordførermøte med presentasjon av prosess for kommunene

Desember 2021

Utredning ferdig. Fylkesrådet innstiller.
Saken sendes fylkestinget.
Høringsrunden starter

 • 01.12: Saksutredningen ferdig (tentativ dato)
 • 16.12: Fylkesrådet vedtar innstilling i sak, og sender denne til fylkestinget og dets komiteer for behandling
 • 17.12: Fylkesrådets innstilling sendes på høring til kommunene

 

Januar 2022

Høringsrunde og behandling i komiteer

 • Høringsrunde med kommunene i Viken, og andre relevante samarbeidspartnere pågår 
 • Saken behandles i fylkestingets komiteer 

Februar 2022

Behandling i fylkestinget

 • 1. februar: Tentativ høringsfrist
 • 16. og 17. februar: Saken behandles  i fylkestinget 

Mars 2022

1. mars: Frist for å søke om oppløsing

Våren 2022

Evt. eget utredningsarbeid

 • Dersom fylkestinget velger å sende en søknad om oppløsning, vil fylkesrådet sette i gang eget utredningsarbeid for å bidra inn i departementets utredning, og lage en hensiktsmessig organisering av arbeidet med oppløsning. 

Evt. behandling i Stortinget

Videre prosess vil avhenge av saksgang i Stortinget. 

Til toppen