Høring om oppdeling av Viken

Viken fylkesting inviterer Viken-samfunnet til å uttale seg om Viken og en eventuell deling, samt konsekvensene av dette. Høringsfristen er 1. februar 2022. Alle som vil kan sende inn sin uttalelse i saken.

Bakgrunn for høringen

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 

Fylkesrådet i Viken har nå lagt frem en sak for fylkestinget med søknad til Stortinget om oppdeling av Viken. Fylkestinget vil behandle saken og gjøre sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.

Høringsdokumenter

Send inn ditt høringssvar

Alle som er interessert i saken kan sende inn høringssvar.

Send oss ditt høringssvar på dette skjemaet

Frist for å sende inn høringssvar er 1. februar 2022.

Egne høringsmøter

Det er avholdt muntlige høringsmøter. 

Vil du se høringssvarene?

Spørsmål om høringen?

Kontakt gjerne en av våre medarbeidere om du har spørsmål om høringen:

Til toppen