Høringssvar: Oppdeling av Viken

Her finner du høringssvarene om oppdeling av Viken. Høringsuttalelsene blir publisert fortløpende.

Høringssvar

Frist for å levere høringssvar er 1. februar 2022.

Referat fra møter

Bakgrunn for høringen

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 

Fylkesrådet i Viken har lagt frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. Fylkestinget vil behandle saken og gjøre sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.

Viken fylkesting inviterer Viken-samfunnet til å uttale seg om Viken og en eventuell deling samt konsekvensene av dette innen 1. februar.

Send inn høringssvar

Mer om oppdelingsspørsmålet

Til toppen