Spørsmål fra fylkestinget med svar

I forbindelse med saken om eventuell deling av Viken fylkeskommune inviteres fylkestingets medlemmer om å sende inn spørsmål til fylkesrådet. Fra første uke i januar blir alle spørsmål og svar publisert her én gang per uke.

Spørsmål fra møte i komité for finans og administrasjon

Komitéen for finans og administrasjon hadde møte 06.01.22. Her er noen av spørsmålene som ble stilt, med svar.

Spørsmål fra Høyre

Spørsmål fra Kristelig folkeparti

Mer om oppdelingsspørsmålet

Til toppen