Bakgrunn og videre tidsplan

17. desember overleverte fylkesrådet i Viken en sak til fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. Nå skal saken ut på høring, før fylkestinget gjør sitt vedtak 23. og 24. februar 2022. 

Fylkesrådets innstilling

Bakgrunn for saken

 • 13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune.
 • I tråd med sin plattform startet fylkesrådet arbeidet med å forberede en sak til fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken.
 • 14. oktober vedtok fylkesrådet et mandat for den administrative utredningen som skulle danne grunnlaget for saken som skal behandles i fylkestinget. Utredningen har kartlagt konsekvenser knyttet til økonomi, organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester. 
 • 17. desember vedtok fylkesrådet å innstille på en oppdeling av Viken fylkeskommune. Saken ble oversendt fylkestinget for videre behandling.
 • 17. desember sender fylkestinget sak om deling av Viken ut på høring.
 • 23.- 24. februar 2022 skal fylkestinget ta stilling til om det skal sendes søknad til Stortinget om oppdeling av Viken fylkeskommune.

Se presentasjon av administrativ utredningsrapport om konsekvenser av fylkesdeling

Tidslinje for prosessen

Oktober 2021

Utredningsarbeidet starter

 • 14.10: Fylkesrådet bestiller saksutredning fra administrasjonen
 • 25.10: Informasjonsbrev sendes til kommunene med varsel om høring som kommer

November 2021

Utredningsarbeidet pågår

 • 01.11: Digitalt ordførermøte med presentasjon av prosess for kommunene

Desember 2021

Utredning ferdig. Fylkesrådet innstiller.
Saken sendes fylkestinget.
Høringsrunden starter

 • 01.12: Saksutredningen ferdig (tentativ dato)
 • 17.12: Fylkesrådet vedtar innstilling i sak, og sender denne til fylkestinget og dets komiteer for behandling
 • 17.12: Fylkestinget sender sak om deling av Viken ut på høring

 

Januar 2022

Høringsrunde og behandling i komiteer

 • Høringsrunde med kommunene i Viken, og andre relevante samarbeidspartnere pågår 
 • Medvirkningsorganene eldrerådet, ungdomsrådet, flerkulturelt råd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelser gir innspill

Februar 2022

Behandling i fylkestinget

 • 1. februar: Høringsfrist
 • 9. februar: Komité for finans, administrasjon og klima avgir innstilling til fylkestinget i saken
 • 23. og 24. februar: Saken behandles i fylkestinget 

Mars 2022

8. mars: Frist for å søke om oppløsing

Våren 2022

Evt. eget utredningsarbeid

 • Dersom fylkestinget velger å sende en søknad om oppløsning, vil fylkesrådet sette i gang eget utredningsarbeid for å bidra inn i departementets utredning, og lage en hensiktsmessig organisering av arbeidet med oppløsning. 

Evt. behandling i Stortinget

Videre prosess vil avhenge av saksgang i Stortinget. 

Til toppen