Om skolen

Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale skole skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen. Skolen drifter opplæring på fem skoleavdelinger samt Sykehuset Østfold

Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale skole skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen. Skolen drifter opplæring på fem skoleavdelinger samt Sykehuset Østfold

I tillegg kjøper Østfold fylkeskommunale skole elevplasser hos kommunale grunnskoler for opplæring av barn og ungdom som er plassert på barnevernsinstitusjoner. Dette utgjør cirka 50 prosent av elevene som er barnvernsplassert på institusjon.

Østfold fylkeskommunale skole er ansvarlig for å gi grunnskoleopplæring i henhold til følgende §§ i opplæringsloven:

  •  § 13-2  Barn og unge som er plassert på barnevernsinstitusjoner
  •  § 13-3 a Barn og unge som er innlagt på helseinstitusjoner
  •  § 4A-1 Grunnskole for voksne som faller inn under §§ 13-2 og 1a

Skolens ordensreglement

Til toppen