Skolerute for Østfold fylkeskommunale skole

Oversikt over ferier og fridager

Skoleåret 2022/2023

August

17. august- første skoledag for elevene

Oktober

03. oktober - 07.oktober (uke 40) - Høstferie

November

16. nov - Elevene har fri, plandag for lærerne

Desember

21. desember - siste skoledag før jul

Januar

02. januar - første skoledag etter jul

Februar

20. februar - 24. februar (uke 8) - Vinterferie

April

03. april - 10. april - påskeferie

Mai

01. mai - Arbeidernes dag

17. mai - Grunnlovsdag

18. mai - Kristi himmelfartsdag

29. mai - Andre pinsedag

Juni

16. juni - siste skoledag før ferien

Til toppen