Skolerute for Østfold fylkeskommunale skole

Oversikt over ferier og fridager

Skoleåret 2021/2022

August

18. august- første skoledag for elevene

Oktober

04. oktober - 08.oktober (uke 40) - Høstferie

November

16. nov - Elevene har fri, plandag for lærerne

Desember

21. desember - siste skoledag før jul

Januar

03. januar - første skoledag etter jul

Februar

21. februar - 25. februar (uke 8) - Vinterferie

April

11. april - 18. april - påskeferie

Mai

17. mai - Grunnlovsdag

26. mai - Kristi himmelfartsdag

Juni

06. juni - 2. pinsedag 

17. juni - siste skoledag før ferien

Til toppen