Skolerute for Østfold fylkeskommunale skole

Oversikt over ferier og fridager

Skoleåret 2023/2024

August

17. august- første skoledag for elevene

Oktober

02. oktober - 06.oktober (uke 40) - Høstferie

November

17. nov - Elevene har fri, plandag for lærerne

Desember

19. desember - siste skoledag før jul

Januar

03. januar - første skoledag etter jul

Februar

19. februar - 23. februar (uke 8) - Vinterferie

April

25. mars - 01. april - påskeferie

Mai

01. mai - Arbeidernes dag

09. mai - Kristi himmelfartsdag

10. mai - fridag

17. mai - Grunnlovsdag

20. mai - Andre pinsedag

Juni

21. juni - siste skoledag før ferien