Ordensreglement for Østfold fylkeskommunale skole

 1. Du skal i ord og handling ta hensyn til og vise respekt for alle på skolen og skoleveien
 2. Hærverk, trusler, vold, mobbing, rasisme, trakassering og sjikane er uønsket og/eller ulovlig adferd
 3. Det er forbudt å være i besittelse av våpen og/eller farlige gjenstander
 4. Det er ulovlig å benytte tobakk på skolens område
 5. For rusmidler er det nulltoleranse for både bruk og oppbevaring
 6. Hvis du bryter noen av reglene kan skolen foreta seg følgende:
  1. Gi deg muntlig/skriftlig advarsel
  2. Kontakte institusjon/foresatte
  3. Ta fra deg ting som er ulovlige eller ting som forstyrrer undervisningen
  4. Bortvise deg fra skolen for enkelttimer eller resten av dagen For ungdomstrinnet opptil tre dager
  5. Du kan bli nødt til å reparere eller erstatte ting som du ødelegger
  6. Du kan bli politianmeldt ved lovbrudd Skolens ordensreglement gjelder for all aktivitet som skolen har ansvaret for.

Ordensreglement for Østfolds fylkeskommunale skole gjeldende fra 1. august 2018

Ordensreglementet er bestemt av rektor i henhold til Forskrift om ordensreglement for Østfold fylkeskommunale grunnskole fra fylkesdirektør Opplæringsavdelingen 15.03.2006.

Til toppen