Skjemaer og innskriving

Skjemaer

Papirskjemaer skrives ut og sendes Østfold fylkeskommunale skole.

Vi ber om at det benyttes digital post så fremt det er mulig.

Digital post:

Østfold fylkeskommunale skole eller organisasjonsnummer 988 612 316 for digital post

Postadresse:

Østfold fylkeskommunale skole
Postboks 20, 1740 Borgenhaugen

Kontaktperson innskriving ved Østfold fylkeskommunale skole: 

Spesialrådgiver Tone Danielsen

Rapportmaler

Skoleskyss

Se Østfold kollektivtrafikks informasjon om rett til gratis skoleskyss

Til toppen