Kalnes

  • Besøksadresse: Kalnesveien 300, 1714 Sarpsborg
  • Telefon avdelingsrektor Jon Rørberg: 95 89 24 40
  • Telefon skoleavdeling: 69 86 30 38

Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Kalnes er lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold.

Vi gir et opplæringstilbud til elever som er tilknyttet alle avdelinger ved sykehuset,- både innlagte og dagpasienter.

Tilbudet gjelder elever i grunnskole og videregående skole, samt førskolebarn med spesielle behov.

Dersom elevene ikke kan komme til skolen gis det undervisning på rom/avdeling.

Det er knyttet to lærere til avdelingen.

Til toppen