Skolens ledelse

  • Rektor: Kjetil Haagensen, mobil 92 03 79 98
  • Avdelingsrektor Grepperød: Jørn Holmen Tollefsen, mobil  91 73 99 92
  • Avdelingsrektor Ise: Jan Christian Bjørneby, mobil 97 66 72 46
  • Avdelingsrektor Rørvik: Audun Gillerstedt, mobil 95 94 92 57
  • Avdelingsrektor Åsebråten: Jon Rørberg, mobil 95 89 24 40