Personvernerklæring for Viken fylkeskommune

Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn om våre registrerte (blant annet elever, pasienter, passasjerer og ansatte), hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene, og hva de skal brukes til.

Viken fylkeskommune er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Det er fylkesrådet i Viken fylkeskommune som er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger finner du kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Når samler Viken inn personopplysninger?

Viken fylkeskommune har et stort antall datasystemer der det behandles personopplysninger. For de forskjellige systemene er det egne grunnlag for å behandle personopplysninger. Du finner en oversikt over behandlingene på www.viken.no/personvern.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger som er samlet inn lagres så lenge det er grunnlag for å beholde dem. Hvor lenge dette er varierer. For eksempel vil informasjon vi trenger for å sende deg et nyhetsbrev slettes når du avbestiller nyhetsbrevet. Andre personopplysninger er vi lovmessig pålagt å oppbevare "til evig tid", dette gjelder for eksempel når du er part i en saksbehandling.

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke lovfestede rettigheter. Det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke rettigheter du har. Vi har nedenfor valgt å henvise til Datatilsynets forklaringer på de forskjellige rettighetene. Har du spørsmål til dette kan du henvende deg til oss for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Sletting av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder for eksempel hvis du har samtykket til at vi lagrer informasjon om deg, og du vil trekke samtykket tilbake.

Les mer om retten til sletting hos Datatilsynet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen tilfeller kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjelder for eksempel når informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålet den ble samlet inn for.

Les mer om retten til begrensning hos Datatilsynet.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 

Les mer om retten til å protestere hos Datatilsynet.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 

Les mer om retten til dataportabilitet hos Datatilsynet.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Dersom du har innvendinger på måten vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vårt personvernombud. Du kan også sende en klage direkte til fylkeskommunen, merk da klagen med "Personvern". Kontaktinformasjon står nederst på siden.

Personopplysninger som samles inn og behandles på websidene

Fra fylkeskommunens websider samler vi inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til kurs og seminarer eller nyhetsbrev, eller for å kunne besvare henvendelser. I den sammenheng behandler vi følgende: Navn, stilling, selskap, e-postadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som du oppgir, eller som er nødvendige for at vi skal kunne følge opp henvendelse fra deg.

Grunnlaget for at vi behandler disse personopplysningene er forordningens (GDPRs) art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss personopplysningene, men hvis du ikke ønsker å gi oss disse kan det være vi ikke klarer å svare på din henvendelse eller gi deg den informasjonen du ønsker.

Vi samler inn informasjon om hvilke ip-adresser de som besøker websider kommer fra, og når det gjøres. Denne informasjonen vil kun bli brukt i forbindelse med sikkerhetsbrudd, og kan utleveres til politi eller andre myndigheter i forbindelse med dette. Logger slettes senest etter tre uker.

Vi deler ikke informasjon med noen uten å spørre deg om lov til dette først, unntatt når vi er pålagt å dele etter norsk lov.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på alle våre nettsider. Informasjonskapslene brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Les mer om informasjonskapsler.

Bruk av databehandler

Vi benytter Acos AS som leverandør av webtjenester. Dette betyr at de behandler dine data på våre vegne og i samsvar med våre instrukser.

Kontaktinformasjon til Viken fylkeskommune

Behandlingsansvarlig

Personvernombudet for Viken

Til toppen