Bruk av SMS

For å sikre at viktig informasjon når mottagerne så raskt som mulig benytter Viken fylkeskommune SMS. Det er ikke mulig å sende svar på SMS fra fylkeskommunen. Utsending av SMS gjøres for forskjellige formål, avhengig av hvem som er mottaker.

Bruk av SMS i Viken fylkeskommune