Personvern i tjenesten Innbyggerdialog

Viken fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for dialog, informasjon og samspill mellom innbyggere, Viken og kommunene. Viken fylkeskommune tilbyr en plattform og app som er basert på digital kommunikasjon og teknologiutvikling.

Løsningen løfter kommunens innbyggerinvolvering og informasjonsarbeid inn i mobilalderen.

Målet for Viken fylkeskommune er at kommunikasjonen skal være relevant, inkluderende og levende.

Tjenester som forbinder lokalsamfunn tettere, gir en oversikt over hva som skjer der folk bor, og gjør avstanden mellom beboeren og fylket kortere.

Viken Innbyggerdialog tilrettelegger også for digital innmelding av feil, mangler og observasjoner. Tjenesten gjør det enkelt for Viken fylkeskommunes innbyggere å melde fra, få status og tilbakemelding på saker.

Formålet med behandling av personopplysninger

Å oppgi personopplysninger er valgfritt. Dersom bruker deler personopplysninger, er dette for å kommunisere med bruker om status på saken de har meldt inn eller om saken er avsluttet.

Dersom innbyggeren ønsker å følge sin innmeldte sak, fylles følgende ut:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer

Hvilken type personopplysninger om xx behandler vi

 • Lokasjonsdata: Først og fremst hvis brukeren aktivt aksepterer. Lokasjonsdata benyttes ved to tilfeller:
  - når bruker er på fysisk lokasjon for å melde feil
  - når bruker ber om informasjon basert på hvor de befinner seg
   
 • E-post: melde tilbake status/lukket
 • Telefonnummer: melde tilbake status/lukket
 • Adresse: koble hendelse til lokasjon for å gjennomføre utbedringer
 • Statistikk/analyse: basert på hendelser og type hendelser, ikke knyttet til person

Dette er grunnlaget for vår behandling av personopplysningene

Behandlingsgrunnlaget er samtykkebasert jf. personvernforordningen artikkel 6 nr.1 a):

 • identifisere person for å gi tilbakemelding
 • identifisere lokasjon for å knytte hendelse til sted

Hvor vi samler personopplysningene fra

 • Brukere av appen registrerer selv personopplysninger etter konkrete valg inne i appen.

Lagringstid og slettefrister for personopplysningene

Personopplysninger lagres i ett år etter at hendelsen er lukket, og slettes automatisk.

Opplysninger som lagres videre, er kun kategori og type hendelser. Disse opplysningene knyttes ikke til person.

Appbrukerens mobilidentitet lagres så lenge brukeren har appen nedlastet. Dersom appbrukeren fjerner appen fra sin mobil, fjernes data automatisk.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Personopplysninger deles med leverandør som bistår med den tekniske oppbygningen av appen, og er tilgjengelig i ett år i henhold til databehandleravtalen mellom leverandøren og Viken fylkeskommune.

Spørsmål

Har du spørsmål, kan personvernombudet i Viken kontaktes på personvernombud@viken.no.