Personvernerklæring for «Bizzy»

Viken fylkeskommune er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger ved bruk av eventapplikasjonen «Bizzy».

Hva er eventapplikasjonen «Bizzy»

Bizzy er en eventapplikasjon for ungdom mellom 13 og 21 år bosatt i Viken. Bizzy skal gi ungdom kjennskap til et bredt kulturtilbud til akseptable priser. Målet er at Bizzy skal øke ungdommens bruk av lokale og regionale kulturtilbud, stimulere til flere og mer varierte tilbud tilpasset aldersgruppen, og gjennom rabattene sørge for at flere kan benytte seg av tilbudene.

Formålet med behandling av personopplysninger

Viken fylkeskommune er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger ved bruk av appen. Vår behandling av personopplysninger i Bizzy har disse ulike formålene:

Opprette bruker: Du må være i aldersgruppen 13–21 år for å kunne opprette bruker, da rabattene bare gjelder for denne målgruppa.

Statistikk: For å bedre tilbudet lages statistikk med oversikt over hvilke aldersgrupper og hvor mange i hver kommune som har registrert bruker. Statistikken inneholder ingen personopplysninger og gir kun et generelt overblikk over antall brukere, arrangementer og lignende i de ulike kommunene. Statistikken brukes også i rapporter til politiske orienteringer og saker i Viken fylkeskommune, og til arrangørene av ulike arrangementer.

Gjennomføring av spørreundersøkelser: For å få kunnskap om hvordan vi kan bedre både tilbudet og selve appen gjennomføres spørreundersøkelser i appen. Opplysningene er anonyme og slettes etter endt oppsummering.

Hvilke type personopplysninger om brukeren behandler vi

Personopplysningene som behandles omfatter følgende: telefonnummer (for å få tilsendt kode til opprettelse av bruker i appen), fødselsår, brukernavn og bostedskommune.

Opplysningene er nødvendige for å opprette en bruker. Opplysningene brukes også for å lage statistikk på antall registrerte brukere basert på bostedskommune og alder.

Vi samler ikke inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet. Personopplysningene vi samler inn gjennom appen vil heller ikke bli brukt til andre formål om dette ikke framgår av skjemaet.

Dette er grunnlaget for vår behandling av personopplysningene

For å tilby tjenesten behandler vi personopplysninger med grunnlag i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 (a), som er samtykke. Det er frivillig å opprette bruker i appen, og ved å gjøre dette samtykker du til behandling av personopplysningene som nevnt ovenfor.

Bakgrunnen for appen og tilbudet Bizzy formidler, er et politisk vedtak i Viken fylkeskommune om at kulturtilbud skal være mer tilgjengelige med akseptable priser og relevante tilbud lokalt og regionalt for ungdom mellom 13–21 år.

Hvor vi samler personopplysningene fra

Personopplysningene samles inn fra den registrerte selv når du oppretter bruker.

Lagringstid og slettefrister for personopplysningene

Opplysningene lagres i sikre skyløsninger så lenge appen er i drift, og så lenge de er nødvendige for din bruker i appen.

Du som bruker kan selv kan ta kontakt med Viken fylkeskommune med kontaktopplysningene nederst i teksten for å slette brukeren hvis du ønsker det.

Opplysninger slettes uansett hvis appen avvikles.

Hvem deler vi personopplysningene med

Vi bruker selskapet Shortcut for utvikling og support av appen, og har inngått databehandleravtale med Shortcut for å sikre at deres behandling av personopplysninger er lovlig og innenfor det formålet vi har satt.

Kontaktopplysninger ved spørsmål

Kontaktperson Bizzy: idamo@viken.no/linehau@viken.no 

Personvernombud Viken fylkeskommune: personvernombud@viken.no

Dine rettigheter

Les mer om dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger.