Folkevalgtes arbeidsvilkår

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og regler om fylkeskommunal støtte til partiene i Viken fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte den 17.10.2019, sak 9/2019.

Se forskriften om folkevalgtes arbeidsvilkår og støtte til partiene (PDF, 246 kB)

Godtgjøringer

Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer (utbetales den 12. hver måned) får utbetalt dette fra og med 12.11.19. Godtgjøringene gjelder fra 17.10 for:
 • fylkesordfører
 • fylkesvaraordfører
 • fylkestingets representanter
 • gruppeledere
 • komiteens representanter (selv om funksjonstiden gjelder fra 1.1.20, etter vedtak)
 • komitéledere (selv om funksjonstiden gjelder fra 1.1.20, etter vedtak)

Øvrige føringer

 • folkevalgte får dekket utgifter i forbindelse med reise og kost, erstattet reelle tap av arbeidsinntekter og utgifter for omsorgsfunksjoner. Rutiner for dette settes i verk i løpet av høsten 2019.
 • folkevalgte med godtgjøringer som tilsvarer 20 prosent av basis (som for tiden er kr. 1.128.059 per år) meldes inn i fylkeskommunens pensjonsordning og trekkes 2 prosent.
 • partistøtte for Viken gjelder fra og med 1.1.20 (fram til årsskiftet gjelder eksisterende ordninger i de tre fylkene).
 • det gjenstår avveininger i en del spørsmål knyttet til arbeidsvilkårene. Dette gjelder blant annet overnatting for å utføre verv, deltidsverv i kombinasjon med sivilt arbeide mm. Disse spørsmålene fremmes for fylkesutvalget/forretningsutvalget.

Utstyr, nøkler, partikontorer, støtte/-brukerstøtte mm.

Følgende er vedtatt jf. folkevalgtes arbeidsvilkår sak 9/19:

5.2.1 Digitalt utstyr

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppelederne, leder av fylkestingskomiteene og kontrollutvalget samt fylkesrådets medlemmer, stilles etter avtale til disposisjon fylkeskommunal mobiltelefon, eller tilstås dekning med årsbeløp. Telefonreglement for ansatte gjelder tilsvarende. Nødvendig digitalt utstyr tilstås medlemmer av fylkestinget og fylkesrådet etter nærmere avtale.

5.2.2 Kontorarbeidsplass

Det stilles til disposisjon arbeidsplasser til hver partigruppe. Forretningsutvalget vedtar nærmere fordeling. I tillegg gis fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppeledere og fylkesrådet kontorarbeidsplass.

5.2.3 Ordninger ved særlig lang reisevei

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppelederne, leder av fylkestingskomitéene og kontrollutvalget samt fylkesrådets medlemmer som har uforholdsmessig lang reisevei til fylkeshuset, tilbys overnatting etter vedtak i forretningsutvalget.

Merk at:

 • Alle fylkestingets representanter skal ha nettbrett. 
 • Forhold som ikke er konkretisert i avsnittene må behandles av forretningsutvalget etter fremleggelse av sak.
 • Det vil bli gitt melding til fylkestinget når kontorarbeidsplasser er ferdigstilt og innflytningsklare.
 • Fylkestingets sekretariat organiserer og bistår representantene med fordeling av nøkkelkort.
Til toppen