Lønn og godtgjørelse til politikere i Viken fylkeskommune

Her finner du lønn og godtgjørelse til politikere i fylkestinget, fylkesrådet samt andre råd og utvalg.

 1. Når og hvordan bestemmes satser?
 2. Satser for fylkesrådet
 3. Satser for fylkestinget og underliggende komiteer og utvalg
 4. Satser for brukerråd og medvirkningsorganer
 5. Forskrift om lønn og arbeidsvilkår for politikere
 6. Styrevervregister

Når og hvordan bestemmes satser?

Satsene ble vedtatt i fylkestingets konstituerende møte 17.10.2019 og reguleres årlig.

Heltidspolitikere mottar en årlig godtgjøring. Det er totalt 18 heltidspolitikere i Viken fylkeskommune. Dette er:

 • fylkesordfører
 • fylkesvaraordfører
 • gruppeledere (11 personer)
 • fylkesrådsleder
 • fylkesrådets medlemmer (6 personer)

Fylkesordfører og fylkesrådsleders godtgjøring utgjør 80 prosent av regjeringsmedlemmenes godtgjøring. Resterende heltidspolitikeres godtgjøring er fastsatt som en prosentandel av fylkesordfører og fylkesrådsleders godtgjøring.

Når godtgjøringen til regjeringsmedlemmene endres, justeres satser for fylkesråd og fylkesting tilsvarende uten ny behandling i fylkestinget.

Øvrige politikere mottar en årlig godtgjøring eller godtgjøring per møte de deltar på.

Fullstendige regler for godtgjøring av verv i Viken fylkeskommune finner du nederst på siden.

Satser for fylkesrådet

 • Fylkesrådsleder: 1 215 199 kroner
  (tilsvarer 80 prosent av godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
 • Fylkesrådsmedlemmer: 972 159 kroner
  (tilsvarer 80 prosent av godtgjøringen til fylkesordfører/fylkesrådsleder)

Fylkesrådets medlemmer 

Satser for fylkestinget

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og komitéledere

 • Fylkesordfører: 1 215 199 kroner per år
  (tilsvarer 80 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
 • Fylkesvaraordfører: 850 639 kroner per år
  (tilsvarer 70 prosent godtgjøringen til fylkesordfører/fylkesrådsleder
 • Komitéledere: 607 600 kroner per år 
  (tilsvarer 50 prosent av godtgjøringen til fylkesordfører/fylkesrådsleder)

Representanter og vararepresentanter

 • Representanter: 60 760 kroner per år og 3 646 kroner per møte i fylkesting eller komité
 • Vararepresentanter: 3 646 kroner per møte i fylkesting, komité og utvalg
 • Gruppeledere: 850 639 kroner per år 
  (tilsvarer 70 prosent av godtgjøringen til fylkesordfører/fylkesrådsleder)

Fylkestingets medlemmer 

Forretningsutvalget

 • Gjelder kun vararepresentanter: 3 646 kroner per møte

Forretningsutvalgets medlemmer 

Kontrollutvalget

 • Leder: 607 600
  (tilsvarer 50 prosent av godtgjøringen til fylkesordfører/fylkesrådsleder)
 • Medlemmer: 56 040 kroner per år 3 646 kroner per møte

Kontrollutvalgets medlemmer

Viken fylkeskommunes klagenemnd

 • Leder: 7.291 kroner per møte
 • Medlemmer og nestleder: 3 646 kroner per møte

Klagenemdas medlemmer 

Valgstyret

 • Alle unntatt heltidspolitikere: 3 646 kroner per møte

Geografiske utvalg

 • Leder/nestleder/medlemmer: 45 000 kroner per år
 • Varamedlemmer: 3 646 kroner pr møte

Medlemmer geografiske utvalg 

Satser for brukerråd og medvirkningsorgan

Eldrerådet, Ungdommens fylkesråd, Flerkulturelt råd og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

 • Leder: 7 291 kroner per møte
 • Medlemmer (og nestleder): 3 646 kroner per møte

Medvirkningsorgan og brukerrådenes medlemmer

Forskrift om godtgjøring og arbeidsvilkår for politikere

KS styrevervregister

Via styrevervregisteret fra KS kan du se hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte i fylkeskommunen har.

Til toppen