Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Fylkesråd for utdanning og kompetanse er Heidi Westbye Nyhus (AP).
Fylkesrådsområdet har oppgaver knyttet til opplæring i skole og bedrifter, høyere utdanning og voksenopplæring.

Fylkesrådsområdet for utdanning og kompetanse har oppgaver knyttet til: 

  • Opplæring i skole og bedrift med tilhørende fagrelaterte støttefunksjoner (PPT, inntak og lignende)
  • Samfunnsbehov for kompetanseutvikling
  • Folkehøgskoler
  • Høyere utdanning  
  • Voksnes læring og kompetanse
Til toppen