Fylkesrådsleders kontor

Fylkesrådsleders kontor omfatter drift av fylkesrådet, samt fylkesrådets politiske sekretariat som bistår fylkesrådsleder i å lede og samordne rådets arbeid og samhandlingen med fylkestingets organisasjon.

Fylkesrådsleders kontor skal å bidra til å legge til rette for utvikling av en kultur basert på samhandling på tvers av rådsområdene. Fylkesrådsleders kontor skal tilrettelegge for strategisk samarbeid og kommunikasjon med Vikensamfunnet, og har en særlig rolle som tilrettelegger, pådriver og samordner.

Fylkesrådsleders kontor består av tre avdelinger:

  • Avdeling for styring og eierskap
  • Avdeling for kommunikasjon og politisk støtte
  • Avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning

Administrativ ledelse

Til toppen