Fylkesrådsleders kontor

Fylkesrådsleders kontor har ansvar for å samordne fylkesrådets arbeid. Rådsområdet arbeider med nettverk for samarbeid og samhandling på tvers av rådsområdene og tilrettelegger for strategisk samarbeid og kommunikasjon med Viken-samfunnet.

I tillegg er følgende funksjoner lagt til fylkesrådsleders kontor: plan- og styringssystem, FN17 og bærekraft, kommunikasjon og myndighetskontakt, fylkesrådets politiske sekretariat, sikkerhet og beredskap, eierstyring, internasjonal seksjon, samt fylkesadvokatens kontor.

Administrativ ledelse, avdelinger og seksjoner

Avdeling for kommunikasjon og politisk støtte

Avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning

Avdeling for styring og eierskap

Ansatte

Til toppen