Fagkomiteer

Fylkestinget i Viken har seks fagkomiteer, som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Fylkestingskomiteene bestemmer selv framdrift og arbeidsmetode. Komiteene vil kun ha innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Se også Reglement for Viken fylkesting og fylkestingskomiteer (PDF, 577 kB).

Fylkestinget har seks fagkomiteer

  • Komité for utdanning. 
  • Komité for næring. 
  • Komité for plan
  • Komité for kultur
  • Komité for samferdsel
  • Komité for finans og administrasjon 

Medlemmer 

Alle fylkestingsrepresentantene er medlemmer av en fagkomité.

Se oversikt over medlemmer i komiteene

Saker og møter

 

Til toppen