Forretningsutvalget

Forretningsutvalget forbereder og fordeler saker fra fylkesrådet til de ulike komiteene i fylkestinget.

Utvalget tar også opp saker som gjelder folkevalgtes arbeidsvilkår og forretningsorden i diverse utvalg.

Saker og møter

Møter og saker i forretningsutvalget

Se opptak fra digitale møter i forretningsutvalget

Medlemmer av forretningsutvalget

Forretningsutvalget er sammensatt av fylkesordfører, varaordfører og alle gruppelederne, eventuelt en annen som utpekes av partigruppen. Fylkesordføreren er forretningsutvalgets leder, med fylkesvaraordføreren som nestleder.

Oversikt over medlemmene i forretningsutvalget

Til toppen