Klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i lov eller forskrift.

Typiske saker klagenemnda behandler er klage på inntak til videregående skole, tildeling av tilskudd, etc. Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av fylkestinget selv.

Nemndas kompetanse reguleres av forvaltningslovens §§ 28 og 34. 

Saker og møter

Mange av sakene som behandles i klagenemnda på de inneholder personsensitive opplysninger. Disse er derfor unntatt offentlighet, og saksdokumentene publiseres ikke på nett. Klagenemndas møter vil være lukket under behandlingen av sakene

Saker og møter i klagenemnda 

Medlemmer  

Se oversikt over medlemmene av klagenemnda 

Se også

Til toppen