Eldrerådet

Eldrerådet skal arbeide for å fremme eldres interesser i alle saker som angår denne gruppen.

Vikens fylkeskommunale eldreråd består av tolv medlemmer – tre politiske representanter fra fylkestinget, og ni representanter fra organisasjoner som fremmer eldre sine interesser. Flertallet av eldrerådet skal på valgtidspunktet være fylt 60 år.

Eldrerådets leder har møte- og talerett i fylkestinget i de saker som eldrerådet behandler. Rådet konstituerer seg selv.

Saker og møter

Medlemmer av eldrerådet 2019-2023

 • Rune Bugge Person (Pensjonistforbundet), leder
 • Solbjørg Lervik (Pensjonistforbundet), nestleder
 • Kirsten Koht (Pensjonistforbundet)
 • Sissel Sjølli (Fagforbundet)
 • Anne Brita Bakken (Fagforbundet)
 • Arne Josefsen (Fagforbundet)
 • Bjarne Fredrik Kjærnes (Forsvarets seniorforbund)
 • Anne-Lisa Clausen (Senior Norge)
 • Nils Are Magerøy (Jernbanepensjonistene)
 • Erik Kaupang (Arbeiderpartiet)
 • Kari Aalerud (Arbeiderpartiet)
 • Ragnar Dahl (Pensjonistpartiet)

Numeriske varamedlemmer

 1. Tove Paule (Pensjonistforbundet)
 2. Steinar Karlsen (Fagforbundet)
 3. Wenche Styve (Pensjonistforbundet)
 4. Torbjørg Rønning (Pensjonistforbundet)
 5. Eirik Davidsen (Forsvarets seniorforbund)
 6. Gunnar Tveiten (Senior Norge)
 7. John Granly (Pensjonistforbundet)
 8. Gunvor Eldegard (Ap)
 9. Inger Lønseth (Ap)
 10. Johan Baumann (H)

Reglement

Reglement for eldrerådet i Viken fylkeskommune (PDF, 224 kB)

Til toppen