Samler nær 100 deltakere til eldrekonferanse i Drammen

For første gang inviterer eldrerådet i Viken i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken til eldrerådskonferanse 1. - 2. juni.To eldre damer og tre menn ser på nettbrett - Klikk for stort bilde GettyImages/VM  

Eldrerådskonferansen for de kommunale eldrerådene arrangeres på Scandic Ambassadeur Hotell i Drammen.

34 av 51 eldreråd i Viken deltar på konferansen. I tillegg deltar ledere og nestledere fra medvirkningsorganene i Viken; ungdommens fylkesråd, råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og flerkulturelt råd.

Totalt er det påmeldt 88 deltagere på konferansen.

Program for konferansen (PDF, 123 kB)

Hovedtema for konferansen er kvalitetsreformen «Leve hele livet», med innledninger fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS, Helsedirektoratet og fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Konferansen tar opp mange viktige temaer:

  • Tannhelse
  • Eldrerådenes funksjons og oppgaver
  • Presentasjon av tre eldreråd i Viken
  • Leve hele livet – med fokus på kommunenes ansvar
  • Pårørende strategi og Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og god matomsorg
  • Veien videre for velferdsteknologiprogrammet

Konferansen blir streamet, så de som ønsker å følge konferansen digitalt finner lenke her.

Til toppen