Flerkulturelt råd

Viken fylkes flerkulturelle råd er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal være en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning.

Hensikten med et flerkulturelt råd er å sikre god dialog mellom den flerkulturelle befolkningen i Viken, folkevalgte og andre deler av Viken-samfunnet.

Rådet består av til sammen 12 personer – 9 representanter fra relevante organisasjoner i Viken og tre representanter blant fylkestingets medlemmer.

Medlemmer av flerkulturelt råd i Viken

 • Bijan Gharakhani (leder)
 • Lirigzona Berisha 
 • Ana Maria Silva-Harper 
 • Fahim Naeem 
 • Honoratte Basemake NN Muhanzi (nestleder)
 • Zoja Ghimire 
 • Hassan Alsibai 
 • Ali Yasar Øzbal 
 • Ziba Amind 
 • Bhanuja Rasiah 
 • Øyvind Solum 
 • Gretha Thuen 

Varamedlemmer

 • Nasim Rizvi 
 • Mohammed Abdelqadir 
 • Ksenia Jarbro 
 • Mustafa Gezen 
 • Shakeel Rehman 
 • Chaudry Aqeel Shafqat 
 • Havva Ince 
 • Mirlinda Asani 
 • Malik Dilnawaz 
Til toppen