Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser i Viken skal fremme interessene som angår denne gruppen i fylkeskommunens virksomhet.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser i Viken består av tolv medlemmer, tre politiske representanter fra fylkestinget og ni representanter fra organisasjoner som fremmer mennesker med funksjonsnedsettelsers interesser.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder.

Saker og møter

Se møtedatoer og sakspapirer i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser i egen innsynsløsning

Medlemmer 

 • Sverre Bergenholdt (SAFO) – leder
 • Josefine Skåland (FFO)
 • Reidar Lauritsen (FFO)
 • Trond Hegerstrøm (FFO)
 • Runar Kvam (FFO)
 • Åse Synnøve Jakobsen (SAFO)
 • Celina Sjøberg (SAFO)
 • Alette Reinholdt (SAFO)
 • Rune Kløvtveit (Blindeforbundet)
 • Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
 • Martin Ludvigsen (Ap)
 • Morgan Langfeldt (FrP)

Varamedlemmer

 1. Ragnhild Skovly Hartviksen (SAFO)
 2. Tine Lillemoen Asklund (FFO)
 3. Roar Høidal (SAFO)
 4. Lena Torgersen (FFO)
 5. Eileen Gundersen (SAFO)
 6. Rune Hansen (FFO)
 7. Inger Marie Nilsen (SAFO)
 8. Knut Vedal (FFO)

Elisabeth Strengen Gundersen (Sp) (personlig vara for Camilla Sørensen Eidsvold (SV)

Cecilie Agnalt (Ap) (personlig vara for Martin Ludvigsen (Ap)

Trine-Lise Østlund-Blime (H) (personlig vara for Morgan Langfeldt (FrP)

Reglement

Reglement for råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Viken fylkeskommune (PDF, 223 kB)

Til toppen