Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd (VUFR) er Viken fylkeskommunes ungdomsråd, og skal fremme unges interesser i alle saker som angår ungdom. 

13 ungdommer på rad - Klikk for stort bilde Gøril Tennes Krogh/Viken fylkeskommune

Ungdommens fylkesråd skal være vikenungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Vi kan også ta opp egne saker.

Ungdommens fylkesråd består av tolv medlemmer og fire varamedlemmer som har blitt valgt av Ungdommens fylkesting, og formelt oppnevnt av fylkestinget.

Nedre aldersgrense for å være medlem er 13 år og man kan ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet. Hvert år er ungdomsrådet ansvarlig for å arrangere Ungdommens fylkesting.

Ungdommens fylkesråd avholder Ungdommens fylkesting to ganger i året. 

Kontakt oss

Har du noe på hjertet? Ta gjerne kontakt med oss, enten gjennom vår koordinator Ragnhild på ragnhilde@viken.no eller gjennom facebook eller instagram:

Møter og saker

Se møtedatoer og sakspapirer for ungdommens fylkesråd i egen innsynsløsning.

Medlemmer i Ungdommens fylkesråd

 • Antonio G. W. Serri, leder, Frogn kommune
 • Camilla Tollefsen, nestleder, Lillestrøm kommune
 • Vanessa Lofsberg, Kongsberg kommune
 • Trym Mathisen Guldvog, Moss kommune
 • Anniken Elisenberg, Asker kommune
 • Precious Sundby, Drammen kommune
 • Tobias Waage Bremnes, Asker kommune
 • Daniel Martinsen, Nordre Follo kommune
 • Magnus Evenstuen, Flå kommune
 • Jonathan Øverland-Heidegård, Asker kommune
 • Ingvild Søreide, Hole kommune
 • Yasmine Ask Geverk, Moss Kommune

Varamedlemmer

 • Tiril Sofie Røstad, Drammen kommune
 • Nicolai Rivera Hvattum, Nes kommune
 • Patrick Habiyambere, Nittedal kommune
 • Felicia Fransson, Bærum kommune

Politisk plattform og reglement