Ungdommens fylkesråd

Ungdomsrådet skal fremme unges interesser i alle saker som angår denne gruppen. 

Et interimstyre for ungdommens fylkesråd fungerer frem til nytt ungdomsråd er på plass. Interimsstyret består av 12 medlemmer. De er valgt av og blant ungdomsrådene i Østfold, Buskerud og Akershus. Leder har møte- og talerett i fylkestinget i de saker som interimsstyret for ungdommens fylkesråd behandler. 

Ungdommenes fylkesting legger frem innstilling og fylkestinget velger medlemmer til ungdommenes fylkesråd.

Innkaller til møte i 2021: Her kan du lese om Ungdommens fylkesting (UFT) i Viken 16.,17. og 20. mars 2021

Her kan du følge Ungdommens fylkesting på Facebook

Møter og saker

Se møter og saker for ungdommens fylkesråd.

Medlemmer, interimsstyre 

 • Daniel Aluku (ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Camilla Høvik (ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Jonathan Hansen (ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Sanne Kristensen (ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Ronja Borgemyr (Akershus fylkeselevråd)
 • Sondre Brobakken Kristiansen (Akershus fylkeselevråd)
 • Henrik von Tangen-Jordan (Akershus fylkeselevråd)
 • Hedda Bjørnstad (Akershus fylkeselevråd)
 • Ingvild Søreide (ungdommens fylkesting i Buskerud)
 • Synne Bjørnebråten (ungdommens fylkesting i Buskerud)
 • Ståle Mørch Halvorsen (ungdommens fylkesting i Buskerud)
 • Jonatan Maurangsnes (ungdommens fylkesting i Buskerud)
Til toppen