Ungdommens fylkesråd

Ungdomsrådet skal fremme unges interesser i alle saker som angår denne gruppen.

Interimsstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken består av tolv medlemmer. De er valgt av og blant ungdomsrådene i Østfold, Buskerud og Akershus. Leder har møte- og talerett i fylkestinget i de saker som interimsstyret for Ungdommens fylkesråd behandler.

Interimsstyret skal, sammen med administrasjonen, arrangere Ungdommens fylkesting høsten 2020. Der velges det første Ungdommens fylkesråd i Viken.

Møter og saker

Se møter og saker for ungdommens fylkesråd.

Medlemmer, interimsstyre for ungdomsråd

 • Daniel Aluku (Ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Camilla Høvik (Ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Jonathan Hansen (Ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Sanne Kristensen (Ungdommens fylkesråd i Østfold)
 • Ronja Borgemyr (Akershus fylkeselevråd)
 • Sondre Brobakken Kristiansen (Akershus fylkeselevråd)
 • Henrik von Tangen-Jordan (Akershus fylkeselevråd)
 • Hedda Bjørnstad (Akershus fylkeselevråd)
 • Ingvild Søreide (Ungdommens fylkesting i Buskerud)
 • Synne Bjørnebråten (Ungdommens fylkesting i Buskerud)
 • Ståle Mørch Halvorsen (Ungdommens fylkesting i Buskerud)
 • Jonatan Maurangsnes (Ungdommens fylkesting i Buskerud)
Til toppen