Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg (PSU) behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Møter og saker

Se oversikt over møteplan og saksdokumenter for partssammensatt utvalg (lenke)

Medlemmer

Partssammensatte utvalg består av representanter for fylkeskommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Fylkestinget velger fylkeskommunens representanter og utpeker utvalgets leder og nestleder blant disse.

Til toppen