Møter, saker og vedtak

Her finner du møtedatoer, politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget, fylkesrådet samt øvrige råd og utvalg i Viken fylkeskommune.

To ulike innsynsløsninger

Du finner Viken fylkeskommunes sine politiske møter og dokumenter i to ulike innsynsløsninger. 

I innsynsløsningen eInnsyn finner du møtekalender og politiske saker for:

  • Viken fylkesting, utvalg og komiteer
  • Viken kontrollutvalgssekretariat
  • Historisk base, prosjekt Viken 2020
  • Historiske baser for gamle Buskerud og Østfold fylkeskommuner
  • Tips til å søke i eInnsyn

i innsynsløsningen Publikum finner du møtekalender og politiske saker for: 

  • Fylkesrådet
  • Yrkesopplæringsnemnda 

Interpellasjoner, representantforslag og skriftlige spørsmål

Web-TV fra fylkestinget og andre politiske møter

Tidligere politiske saker og dokumenter