Om fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Viken fylkesting - Klikk for stort bilde Tom-Egil Jensen  

Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak

Medlemmer av fylkestinget

Fylkestinget består av 87 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Se oversikt over medlemmene i fylkestinget

Se partifordeling og gruppeledelse 

Saker og møter

Se møtedatoer og saksdokumenter for fylkestinget.

Møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.

Til toppen