Partifordeling og gruppeledelse

Fylkestinget har 87 representanter, som ble valgt inn ved fylkestingsvalget 9. september 2019. 

Se oversikten over medlemmene i fylkestinget 

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2019-2023: 

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2019-2023

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2019-2023
Parti Antall representanter Gruppeleder
Arbeiderpartiet 23 Rune Fredriksen
Høyre 22 Anette Solli
Senterpartiet 11 Brita Skallerud
Fremskrittspartiet 8 Lavrans Kierulf
Miljøpartiet De Grønne 6 Kristin Antun
Sosialistisk Venstreparti 4 Balder Alvær Olafsen
Rødt 3 Hans Petter De Fine
Venstre 3 Solveig Schytz
Kristelig folkeparti 2 Ida Lindtveit Røse
Pensjonistpartiet 1 Ragnar Dahl
Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) 1 Terje Vegard Kopperud
Uavhengige representanter 3

Partienes gruppeledere utgjør sammen med fylkesordfører og varaordfører forretningsutvalget.

Til toppen