Partifordeling og gruppeledelse

Fylkestinget har 87 representanter, som ble valgt inn ved fylkestingsvalget 9. september 2019. 

Se oversikten over medlemmene i fylkestinget 

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2019-2023: 

Partifordeling i fylkestinget
Parti Antall representanter Gruppeleder
Arbeiderpartiet 22 Rune Fredriksen
Høyre 22 Anette Solli
Senterpartiet 12 Brita Skallerud
Fremskrittspartiet 8 Lavrans Kierulf
Miljøpartiet De Grønne 7 Kristin Antun
Sosialistisk Venstreparti 4 Balder Alvær Olafsen
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 3 Terje Vegard Kopperud
Rødt 3 Hans Petter De Fine
Venstre 3 Solveig Schytz
Kristelig folkeparti 2 Ida Lindtveit Røse
Pensjonistpartiet 1 Ragnar Dahl

Partienes gruppeledere utgjør sammen med fylkesordfører og varaordfører forretningsutvalget.

Til toppen