Møter, saker og vedtak

Her finner du møtedatoer, politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget, fylkesrådet samt øvrige råd og utvalg i Viken fylkeskommune.

Politisk møteplan for 2023

Fylkestinget avventer å fastsette politisk møteplan for perioden august til desember til fylkestingets maimøte.

Interpellasjoner, representantforslag og skriftlige spørsmål

Web-TV fra fylkestinget og andre politiske møter

Tidligere politiske saker og dokumenter 

Til toppen