Møter, saker og vedtak

Her finner du møtedatoer, politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget, fylkesrådet samt øvrige råd og utvalg i Viken fylkeskommune.

Interpellasjoner, representantforslag og skriftlige spørsmål

Web-TV fra fylkestinget og andre politiske møter

Tidligere politiske saker og dokumenter 

Til toppen