Høring: Varsel om offentlig ettersyn av kommunedelplan for fv. 287 Åmot – Haugfoss

Viken legger i samarbeid med Modum kommune, forslag til ny fylkesvei mellom Åmot og Haugfoss ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 9. januar 2022.

Statens vegvesen har utarbeidet fire forskjellige linjer for ny fylkesvei mellom Åmot og Haugfoss - Klikk for stort bildeStatens vegvesen har utarbeidet fire forskjellige linjer for ny fylkesvei mellom Åmot og Haugfoss Arild Walberg Solerød, Viken fylkeskommune  

Om prosjektet

Planforslaget omfatter fire ulike traseer for ny fylkesvei med forslag til utforming og konsekvensutredning.

Her kan du lese mer om de ulike traseene

Mål for kommunedelplanen

Formålet med kommunedelplanen er å sikre areal for en fremtidig fylkesvei som skal føre til bedret fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

Åpent møte og åpen kontordag 

I forbindelse med at planen blir lagt ut på høring, arrangerer vi åpen kontordag på Modum rådhus 29. november fra kl. 14 til kl. 16. Representanter fra prosjektet vil være til stede for å svare på spørsmål. De som ønsker å avtale et bestemt tidspunkt for en samtale, kan avtale dette ved å kontakte servicetorget i Modum kommune på e-post Servicetorg@modum.kommune.no  eller på telefon 32 78 93 00.

29. november arrangerer vi også åpent møte om prosjektet i Lillesalen i rådhuset, fra kl. 18 til kl. 19.30. 

Merknader til planen:

Merknader til planen sender du skriftlig til Viken fylkeskommune via eDialog, e-post post@viken.no eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 9. januar 2022.

Innspillene må du merke med "2021/47695 Modum Kommune – Kommunedelplan – Fv 287 – Åmot – Haugfoss – Ny vei"

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken fylkeskommune ved Erling Fergestad, e-post: erlingfe@viken.no

Dokumenter

Til toppen