Møteplan og saker fra prosjekt Viken samt tidligere fylker

Her finner du informasjon om møter og saker for fellesnemnda og underliggende utvalg og arbeidsgrupper som jobbet med etableringen av Viken fylkeskommune i perioden 2017-2019. 

Her finner du saker og vedtak for politiske utvalg og komiteer i Østfold fylkeskommune fra 2012 - 2019.

Her finner du saker og vedtak for politiske utvalg og komiteer i Buskerud fylkeskommune fra 2016 - 2019.

Her finner du saker og vedtak for politiske utvalg og komiteer i Buskerud fylkeskommune fra 2008 - 2016.

Til toppen