Politisk møteplan og saker fra prosjekt Viken

Her finner du informasjon om møter og saker for fellesnemnda og underliggende utvalg og arbeidsgrupper som jobbet med etableringen av Viken fylkeskommune i perioden 2017-2019. 

Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet. Her ligger også sakspapirer og vedlegg til hele møtet samt til den enkelte sak. Videoopptak fra møter i fellesnemnda.

Til toppen