Politisk møteplan og saker fra tidligere Buskerud fylkeskommune

Her finner du saker og vedtak for politiske utvalg og komiteer i Buskerud fylkeskommune fra 2016 - 2019.

Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet. Her ligger også sakspapirer og vedlegg til hele møtet samt til den enkelte sak. Videoopptak fra møter i fylkestinget. 

Saksdokumenter fra april 2008 til desember 2016 finner du her.

Til toppen