Skriftlige spørsmål og svar til fylkesrådet

Fylkestingets representanter kan sende skriftlige spørsmål til fylkesrådet om saker som hører inn under fylkeskommunens ansvars- og virkeområde. Spørsmålene skal besvares skriftlig, normalt innen én uke. 

Benytt skjema: Skjema for skriftlige spørsmål til fylkesrådet

Oversikt over innkomne spørsmål fra 2020, 2021 og 2022

Spørsmål og svar 2023:

Artikkelliste

Viser 1-20 av 83 artikler, side 1 av 5