Skriftlige spørsmål og svar til fylkesrådet

Fylkestingets representanter kan sende skriftlige spørsmål til fylkesrådet om saker som hører inn under fylkeskommunens ansvars- og virkeområde. Spørsmålene skal besvares skriftlig, normalt innen én uke. 

Benytt skjema: Skjema for skriftlige spørsmål til fylkesrådet

Oversikt over innkomne spørsmål

Alle saker
Til toppen