10/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Anders Eidsvaag Graven (Sp) om leie- og bruksavtaler for idrettsanlegg på VGS

  • Nummer: 10/2020
  • Dato innsendt: 23.04.2020
  • Dato besvart: Besvart 07.05.2020

10/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Anders Eidsvaag Graven (Sp) om leie- og bruksavtaler for idrettsanlegg på VGS

I kulturkomiteens møte i februar tok Senterpartiets vararepresentant Jane Bråthen opp problemstillingen vedrørende de fylkeskommunale retningslinjene i tidligere Akershus hvor det kun inngås leie- og bruksavtaler med kommuner for å oppfylle videregående elevers behov for kroppsøving, og/eller programfag, for eksempel innen idrettsfag, musikk, dans og drama og toppidrett.

I andre fylker, som for eksempel tidligere Buskerud, har man hatt praksis og god erfaring med leie- og bruksavtaler direkte med idrettsforeninger der hvor de eier anleggene sine selv.

Derfor vil Senterpartiet spørre fylkesråden følgende:
For å fjerne hindringer for godt samarbeid mellom frivillig sektor og fylkeskommunen, og samtidig sikre at videregående skolers elever får tilgang på flere og ofte bedre anlegg, vil fylkesråden få på plass felles retningslinjer for Viken?

 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen:

Samarbeid og leie eller bygging av idrettshaller er håndtert noe forskjellig i de tre tidligere fylkeskommunene. I stor grad er det en praksis at fylkeskommunene har inngått leie av kommunale idrettshaller. Samtidig har man i noen grad også leid idrettsanlegg av lokale idrettslag eller private aktører. I perioder med vekst i elevtall i videregående opplæring har det vært behov bygging av idrettshaller. I samme periode har det vært vekst i kommunene og dermed også behov for flere idrettsflater. I denne sammenheng har man tilstrebet og inngått samarbeid og spleiselag med kommuner om bygging av idrettshaller. Det er ofte kommunene som har bygget, og fylkeskommunen er leietaker. Ved enkelte tilfeller motsatt. Fylkeskommunen disponerer hallene på dagtid og kommunen disponerer hallene på kveldstid, helger og ferier og stiller hallene til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner.


Det er ikke noe prinsipielt i veien for at Viken fylkeskommune kan leie areal av frivillige lag eller private aktører. Hva som er mest formålstjenlig vil variere fra sak til sak, avhengig av partenes behov for hva som anses som mest hensiktsmessig. Det bør i alle tilfeller sikres langsiktighet og forutsigbarhet.

 

Vennlig hilsen
Siv Henriette Jacobsen

Til toppen