12/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Magnus Weggesrud (Sp) om tilpasning av utdanningstilbudet

  • Nummer: 12/2020
  • Dato innsendt: 27.04.2020
  • Dato besvart: Besvart 13.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Magnus Weggesrud (Sp) om tilpasning av utdanningstilbudet

I Romerikes Blad 27. april kan vi lese om høye søkertall til Naturbruk VG1 på Hvam videregående skole. Vi kan lese at det er dobbelt så mange søkere enn det utdanningsprogrammet der er dimensjonert for. Det er svært gledelig å konstatere at flere ungdommer ser en fremtid innen landbruksnæringen. For Senterpartiet er det viktig at vi sikrer økt rekruttering til næringen, slik at vi blant annet kan øke matproduksjonen på egne ressurser og sikre verdiskapning i hele fylket.

Samtidig er representanten spørrende til hvordan man administrativt og politisk behandler over- og undersøking ved de ulike skolene og utdanningsprogrammene.

Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor følgende:

  1. Hvem har ansvar for tilpasning av skoletilbudet når antall primærsøkere er klarlagt, herunder nedleggelse og opprettelse av klasser på de ulike studieprogrammene ved skolene?
  2. Hva har vært praksis rundt tilpasning av skoletilbudet i de tre gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold?
  3. Kan man forvente en politisk behandling av tilpasning av utdanningstilbudet for skoleåret 2020-2021?

 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen

 

Jeg viser til spørsmål fra Magnus Weggesrud (Sp), VIK035-1027228, med referanse 465/2020 - 2020/178.
I Romerikes Blad 27. april kan vi lese om høye søkertall til Naturbruk VG1 på Hvam videregående skole. Vi kan lese at det er dobbelt så mange søkere enn det utdanningsprogrammet der er dimensjonert for. Det er svært gledelig å konstatere at flere ungdommer ser en fremtid innen landbruksnæringen. For Senterpartiet er det viktig at vi sikrer økt rekruttering til næringen, slik at vi blant annet kan øke matproduksjonen på egne ressurser og sikre verdiskapning i hele fylket. Samtidig er representanten spørrende til hvordan man administrativt og politisk behandler over- og undersøking ved de ulike skolene og utdanningsprogrammene. Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor følgende:
1. Hvem har ansvar for tilpasning av skoletilbudet når antall primærsøkere er klarlagt, herunder nedleggelse og opprettelse av klasser på de ulike studieprogrammene ved skolene?
2. Hva har vært praksis rundt tilpasning av skoletilbudet i de tre gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold?
3. Kan man forvente en politisk behandling av tilpasning av utdanningstilbudet for skoleåret 2020-2021?

 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse:


Til spørsmål 1:
Fylkesrådet har ansvaret for tilpasning av skoletilbudet. Årets justering for skoleåret 2020-21 innebærer forslag om oppretting og nedlegging av klasser ved skoler der det er nødvendig som følge av søkingen, men ingen nedlegging av utdanningsprogram i inntaksområdene.


Til spørsmål 2:

I tidligere Akershus fylkeskommune la fylkesrådmannen fram orienteringssak om justering av
skoletilbudet for yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanning og kompetanse.
Hovedutvalget vedtok saken som fremlagt.
I tidligere Buskerud fylkeskommune vedtok hovedutvalget for utdanningssektoren justering
av skoletilbudet.
I tidligere Østfold fylkeskommune la fylkesrådmannen fram en muntlig orienteringssak om
justering av skoletilbudet for yrkesopplæringsnemnda og utdanningskomiteen.


Til spørsmål 3:


Fylkesrådet behandler justering av skoletilbudet årlig.

 


Vennlig hilsen
Siv Henriette Jacobsen
Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Til toppen