13/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Gustavsen om fylkesvei 115

  • Nummer: 13/2020
  • Dato innsendt: 27.04.2020
  • Dato besvart: 07.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Liv Gustavsen om fylkesvei 115

Fylkesvei 115 er av svært dårlig standard, smal og svingete med dårlig veikant og grøfting. Denne fylkesveien har vært omtalt i Østfold fylkesting mange ganger, da det er en vei preget av mange trafikkulykker.

Dette er en vei som er benyttet av godstrafikk og ambulanse (veien fra Indre Østfold til Kalnes sykehus) da den er en ferdselsåre mellom Sarpsborg og Askim. Godstrafikken være seg tømmer eller dyretransport kjører gjerne midt i veibanen da veiskuldrene er så ustødige så dette belaster og gjør frakten/godset ustødt.

Det er blant vedtatt å utarbeide en detalj reguleringsplan (2018) på Fv 115 (14 km) fra Gamle Nordybråten til Nordbymeieri. For å bedre trafikksikkerheten ved å grøfte, hogge skog og fjerne utstikkende fjellknauser.

Finanseringen til å utbedre FV115 skulle tas fra fond.

Vedrørende vanlig vedlikehold som asfaltering så ligger det 7 km i årets vedlikeholdsplan (Skiptvedt).
Det er veldig bra, men dekker ikke det denne veien krever av forbedring.

Har dermed to spørsmål vedrørende denne saken:

  1. Hvor står dette arbeidet nå? (reguleringsplan og utføringen av forbedringen av fv115.)
  2. Hvilket fond er det snakk om, dette har det ikke vært mulig å klare å lete frem på egen hånd.

Svar fra fylkesråd for distrikt og fylkesveier, Olav Skinnes

Utbedring av fylkesvei 115 er finansiert gjennom ulike finansieringskilder. En finansieringskilde er tverrforbindelsesfondet, som har vært brukt til utbedring av tverrforbindelsene fylkesvei 120 og fylkesvei 114/115. Fondet var på 120 mill. kr. inkl. mva., og ble brukt til utbedring av utvalgte strekninger på disse veiene. Dette arbeidet er nå stort sett avsluttet og fondet er brukt opp. Det var ikke mange tiltak på fylkesvei 115 nord for Nordbykrysset, kun mindre tiltak mellom Libru og Vammabrua (herunder noen busslommer). Totalt er det brukt 2,5 mill. kr. på denne strekningen. De resterende midlene fra fondet er brukt på fylkesvei 114 og fylkesvei 120. Status og fremdrift er jevnlig rapportert til tidligere Østfold fylkeskommune og er også behandlet politisk.

Fylkesvei 115 omfattes også av strategisk vedlikeholdsplan. Dette er driftsmidler som er øremerket utbedring av fylkesveier med kort dekkelevetid. Et av prosjektene er fylkesvei 115 mellom Skjønnerød og Nordbykrysset i Våler kommune. Denne delen av fylkesvei 115 ligger vest for tverrforbindelse-aksen fylkesvei 114/115. Her foreligger det godkjent reguleringsplan og grunnerverv pågår. Vi forventer at arbeidet på strekningen vil bli lyst ut mot slutten av året med oppstart tidlig i 2021. Siden dette er en lang strekning, og rammene er forholdsvis små, vil dette være et prosjekt som vil pågå over flere år.

Utbedring av fylkesvei 115 er finansiert gjennom ulike finansieringskilder. En finansieringskilde er tverrforbindelsesfondet, som har vært brukt til utbedring av tverrforbindelsene fylkesvei 120 og fylkesvei 114/115. Fondet var på 120 mill. kr. inkl. mva., og ble brukt til utbedring av utvalgte strekninger på disse veiene. Dette arbeidet er nå stort sett avsluttet og fondet er brukt opp. Det var ikke mange tiltak på fylkesvei 115 nord for Nordbykrysset, kun mindre tiltak mellom Libru og Vammabrua (herunder noen busslommer). Totalt er det brukt 2,5 mill. kr. på denne strekningen. De resterende midlene fra fondet er brukt på fylkesvei 114 og fylkesvei 120. Status og fremdrift er jevnlig rapportert til tidligere Østfold fylkeskommune og er også behandlet politisk.

Fylkesvei 115 omfattes også av strategisk vedlikeholdsplan. Dette er driftsmidler som er øremerket utbedring av fylkesveier med kort dekkelevetid. Et av prosjektene er fylkesvei 115 mellom Skjønnerød og Nordbykrysset i Våler kommune. Denne delen av fylkesvei 115 ligger vest for tverrforbindelse-aksen fylkesvei 114/115. Her foreligger det godkjent reguleringsplan og grunnerverv pågår. Vi forventer at arbeidet på strekningen vil bli lyst ut mot slutten av året med oppstart tidlig i 2021. Siden dette er en lang strekning, og rammene er forholdsvis små, vil dette være et prosjekt som vil pågå over flere år.

Til toppen