22/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Finn-Erik Blakstad (V) om Vollsveien i Bærum, status

  • Nummer: 22/2020
  • Dato innsendt: 13.05.2020
  • Dato besvart: 27.05.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Finn-Erik Blakstad (V) om Vollsveien i Bærum, status

Kan fylkesråden for kollektiv gi oss en oppdatering på status og framdrift for tiltak for sykkel og buss i Vollsveien i Bærum?

Svar fra fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug

Viser til ønske om skriftlig svar på spørsmål i komite for samferdsel 13. mai til fylkesrådet om status for Vollsveien i Bærum, med referanse 2020/219.

 Viken er i gang med en reguleringsplan som oppfølging av rapporten «Trygging av skoleveger i Akershus» (2014) og skisseprosjekt for Vollsveien fra 2016.

I denne planen jobbes det med følgende strekninger:

  • Strekning 1: Vollsveien/Lindebergveien-Nadderudveien. Innebærer ca. 195 meter fortau på østsiden av Nadderudveien.
  • Strekning 2: Granstubben – Lillengveien. Innebærer ca. 70 meter fortau på vestsiden av Vollsveien.
  • Målet med prosjektet er å gi økt trygghet for skolebarn som ferdes langs Vollsveien og gi flere husstander langs Vollsveien tilgang til fortau og bedret tilgang til busstopp

Fylkeskommunen er også i dialog med Oslo kommune om for få til et arbeid ledet av Ruter for å utrede og gjennomføre tiltak for å bedre fremkommelighet for kollektivtransport i Oslofjordområdet, som en del av en helhetlig mobilitet- og transportanalyse, herunder bruk av smart trafikkstyring. Dette er også en del av oppfølgingen av verbalpunkt 40 fra budsjettvedtaket i Fylkestinget i desember 2019. Det er for tidlig å anslå hvilke tiltak som kan være aktuelle for enkeltstrekninger i området som en følge av dette arbeidet, men det er et mål at arbeidet bla. skal gi bedre fremkommelighet for buss i området.

Til toppen